Αισθητική Οδοντιατρική

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι

Για τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται εξατομικευμένοι ειδικοί νάρθηκες. Η διαδικασία απαιτεί 2 συνεδρίες. Στη πρώτη συνεδρία γίνεται λήψη αποτυπωμάτων από τον οδοντίατρο για την κατασκευή του νάρθηκα λεύκανσης. Στη δεύτερη συνεδρία δίνονται στον ασθενή οι νάρθηκες, το υλικό λεύκανσης και οδηγίες χρήσης. Ο ασθενής στη συνέχεια φοράει τους νάρθηκες με το λευκαντικό στο σπίτι για διάστημα που κυμαίνεται από 2-6 εβδομάδες ανάλογα με την δυσχρωμία των δοντιών. Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι έχει το μικρότερο κόστος από όλες τις άλλες διαδικασίες λεύκανσης και εξαρτάται από τη διάρκεια που θα εφαρμοστεί.

Συνδυασμός λεύκανσης δοντιών στο ιατρείο και στο σπίτι

Αυτή η διαδικασία είναι η πιο αποτελεσματική για ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα. Η διαδικασία έχει 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο της λεύκανσης γίνεται στο ιατρείο και περιλαμβάνει την εφαρμογή ισχυρού λευκαντικού στα δόντια σε μια συνεδρία περίπου μιας ώρας υπό την επίβλεψη του οδοντιάτρου. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη λεύκανση δοντιών στο σπίτι όπως περιγράφεται από πάνω με τη χρήση εξατομικευμένων ειδικών ναρθήκων από τον ασθενή στο σπίτι.

Λεύκανση δυσχρωμικών ενδοδοντικά θεραπευμένων (απονευρωμένων) δοντιών και Όψεις

Κάποιες φορές τα ενδοδοντικά θεραπευμένα (απονευρωμένα) δόντια μπορεί να είναι πιο σκούρα από τα υπόλοιπα δόντια. Η λεύκανση αυτών των δοντιών απαιτεί μια πιο εξειδικευμένη διαδικασία που περιλαμβάνει την εφαρμογή ειδικού λευκαντικού παράγοντα στο εσωτερικό του δοντιού για διάστημα 3-5 ημερών. Μετά από αυτό το διάστημα ο ασθενής επανέρχεται στο οδοντιατρείο για επανεξέταση και εάν απαιτείται η διαδικασία επαναλαμβάνεται για την επίτευξη του επιθυμητού χρώματος.

Όψεις

Οι όψεις είναι ιδιαίτερα συντηρητικές αποκαταστάσεις που τοποθετούνται στα πρόσθια δόντια με σκοπό να βελτιώσουν δυσχρωμίες, διαστήματα μεταξύ των δοντιών και κατάγματα. Κατασκευάζονται από σύνθετη ρητίνη ή από πορσελάνη. Η επιλογή του υλικού εξαρτάται από το περιστατικό και ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς.