Ενδοδοντία (απονεύρωση)

Ενδοδοντία (απονεύρωση)

Στο οδοντιατρείο παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες ενδοδοντίας (απονεύρωσης). Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) έχει ως στόχο τη διατήρηση του δοντιού στο στόμα και την αποφυγή της εξαγωγής που αποτελεί και την μοναδική λύση, αν μολυνθεί ή νεκρωθεί το νεύρο του δοντιού. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

  • την αφαίρεση του κατεστραμμένου ή νεκρού πολφού (αγγεία και νεύρα) του δοντιού μέσα από τους ριζικούς σωλήνες με μηχανικά και χημικά μέσα.
  • την απολύμανση και αποστείρωση του συστήματος των ριζικών σωλήνων
  • την ερμητική έμφραξη των ριζικών σωλήνων με ένα βιοσυμβατό υλικό ώστε να περιοριστεί η ανάπτυξη μικροβίων.

Με την ολοκλήρωση της θεραπείας το δόντι αποκαθίσταται με μόνιμο σφράγισμα ή στεφάνη. Το ποσοστό επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας είναι άνω του 90% εφόσονόλα τα στάδια γίνουν σωστά.

Το οδοντιατρείο μας είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα μέσα για την αποτελεσματική ολοκλήρωση μιας ενδοδοντικής θεραπείας. Διαθέτουμε ψηφιακή ακτινογραφία με πλάκεςφωσφόρου για τη σημαντική μείωση της δόσης της ακτινοβολίας προς τους ασθενείς, σύγχρονα μηχανοκίνητα εργαλεία, εντοπιστή  ακρορριζίου, σύστημα υπερήχων και συσκευή θερμής γουταπέρκας.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας

Ενδοδοντικά θεραπευμένα (απονευρωμένα) δόντια που έχουν θεραπευτεί ατελώς μπορεί να εκδηλώσουν συμπτώματα όπως πόνος και οίδημα λόγω αναζωπύρωσης της φλεγμονής. Επιπλέον ίδια συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν αν ένα ενδοδοντικά θεραπευμένο(απονευρωμένο) δόντι προσβληθεί από τερηδόνα η οποία φτάσει μέχρι το εμφρακτικό υλικό της απονεύρωσης και ακολουθήσει επιμόλυνση από μικρόβια. Σε αυτές τις περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις συνίσταται η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας(απονεύρωσης) ώστε να σωθεί το δόντι και να διατηρηθεί στον οδοντικό φραγμό. Η διαδικασία της επαναληπτικής απονεύρωσης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτητική και είναι προτιμότερο να γίνεται από εξειδικευμένους οδοντιάτρους-ενδοδοντιστές. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, τα ποσοστά επιτυχίας της θεραπείας μπορεί να φτάσουν πάνω από75%.

Ακροριζεκτομή – Χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία

Στη περίπτωση που η συμβατική ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) αποτύχει, η ακροριζεκτομή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία να σωθεί το δόντι. Είναι μια μικροχειρουργική επέμβαση που περιλαμβάνει την ανασήκωση των ούλων για την αποκάλυψη της άκρης της ρίζας (ακρορίζιο), την αφαίρεση μικρού τμήματος του μολυσμένου ακροριζίου, την αποστείρωση του πεδίου και την ανάστροφη έμφραξη του ακροριζίου με βιοσυμβατά υλικά. Είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία αλλά αν πραγματοποιηθεί με ακρίβεια χειρισμών από τον θεράποντα και χρησιμοποιηθούν σύγχρονα υλικά και εργαλεία εμφανίζει μεγάλο ποσοστό επιτυχίας.